Tento inspirativní večer plný diskusí a sdílení názorů proběhne 23. června 2023 v čase od 16:00 do 19:00 a bude mít formu uzavřené akce na pozvání. Akce se uskuteční v Kampusu Hybernská.

Program se skládá z přednášek a networkingové části. Těšit se můžete mimo jiné nanásledující výstupy:

Mezi deziluzí a nadějí. Jak přežít informační válku? - přednáška od doc. Mgr.Marie Koldinské, Ph.D.,

Informační operace v současném bezpečnostním prostředí - přednáška od plk.Mgr. Otakara Foltýna

Výsledky mapování dezinformační scény, a jejich dopadu na občanskouspolečnost v ČR - prezentace výzkumu provedeného Sdružením VIA, kterýpředstaví jeho ředitelka.Ing. Radka Bystřícká

Po přednáškách bude vyhrazen prostor a čas na networking. Akce má za cíl propojit světysoukromých, neziskových, státních, i vzdělávacích institucí. Chceme vám poskytnoutpříležitost seznámit se a navázat spolupráci s dalšími aktéry, kterí prispívají k rešeníproblému dezinformací a vlivových operací v CR. Akce má omezenou kapacitu.

✅ Proto vás prosíme o potvrzení účasti co nejdříve, pomoci registračního formuláře.

Těšíme se na setkání s vámi a věříme, že společně vytvoříme prostor pro důležité debaty a inspirativní výměnu názorů.

Sdružení VIA podporuje neziskové organizace prostřednictvím technologií, konzultací, školení, workshopů, konferencí a akceleračních programů a usiluje o digitalizaci českého neziskového sektoru.